naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwsbrief ontwikkeling woningbouw S.V. Marken oktober 2022
 
Goed nieuws: onherroepelijk bestemmingsplan
Een belangrijke stap bij de ontwikkeling van een nieuw project is de bestemmingsplanprocedure. Deze maakt het mogelijk om woningbouw te realiseren. We zijn blij je te kunnen melden dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Een bijzondere mijlpaal in het proces. De woningbouw is zeer gewenst op het eiland. 
 
Ontwerpproces in beeld gebracht!
Om de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische aspecten te waarborgen is er veel tijd en aandacht besteed aan het ontwerpproces. We hebben dit in beeld gebracht middels onderstaande video welke we graag met je delen.  
  
 
Grond bouwrijp maken
Het bouwrijp maken van de grond start met het ophogen van de locatie, er dienen immers terpen te worden gerealiseerd op de locatie. Om de terpen te realiseren, moeten we het terrein ophogen met zand. Momenteel zijn de civieltechnisch specialisten bezig met de engineeringswerkzaamheden hiervan. We verwachten dat dit eind 1e kwartaal 2023 gereed zal zijn, waarna de uitvoeringswerkzaamheden voor het bouwrijp maken (ophogen) kunnen worden gestart.
 
Daarna volgt een zettingsperiode zodat het zand kan zetten (inklinken) en er een draagkrachtige ondergrond ontstaat om de woningen op te bouwen. We verwachten dat het zetten ongeveer een jaar gaat duren.
  
Omgevingsvergunning
Naast de voorbereidingen die we treffen voor het bouwrijp maken zijn we parallel bezig om de woningontwerpen technisch verder uit te werken, tevens zullen er ook nog ontwerpdetailleringen dienen te worden afgestemd met de welstandscommissie. Wij verwachten dat we de aanvraag van de omgevingsvergunning in het 2e kwartaal van 2023 kunnen doen.
 
Voorlopige planning
Engineering bouwrijp maken: 4e kwartaal 2022 - 1e kwartaal 2023
Aanvraag omgevingsvergunning: 2e kwartaal 2023
Omgevingsvergunning onherroepelijk: 4e kwartaal 2023
Start verkoop: 4e kwartaal 2023 - 1e kwartaal 2024
Start bouw woningen: 2e kwartaal 2024
 
Bron: Ontwikkeling Marken, vrijdag 21 oktober 2022
 naar Marker Nieuws indexpagina