naar Marker Nieuws indexpagina
Donderdag 27 & zaterdag 29 oktober parkeeronderzoek op Marken
Donderdag 27 en zaterdag 29 oktober voert de gemeente Waterland een parkeeronderzoek uit. Dit gebeurt in Monnickendam en op Marken.
 
Parkeerplaatsen
Onderzoeksbureau Trajan gaat alle parkeerplaatsen op geheel Marken (en in geheel Monnickendam) digitaliseren. Er zijn definities opgesteld door de gemeente Waterland, wat met een ‘parkeerplaats’ wordt bedoeld.
 
Parkeerdruk
De gemeente wil met dit onderzoek (ook) de parkeerdruk meten en weten wat de reden van parkeren is. Met de resultaten van dit onderzoek wordt bestaand beleid geëvalueerd en mogelijk nieuw beleid ontwikkeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau Trajan. Zij zullen de kentekens van auto's scannen.
 
De medewerkers van Trajan (studenten) zijn te herkennen aan rode hesjes en kunnen met een brief laten zien dat zij voor de gemeente aan het werk zijn. De metingen vinden in de middag, avond en nacht plaats. Er worden geen privacygevoelige gegevens opgevraagd. De resultaten worden na afloop van het onderzoek vernietigd.

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 20 oktober 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina