naar Marker Nieuws indexpagina
Grondonderzoek dijk Monnickendam Stedelijk
Vanaf maandag 17 oktober tot en met half november 2022
Overzicht van de dijktrajecten van het project Monnickendam Stedelijk en Waterlandse Zeedijk
#DijkversterkingN518 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) toetst periodiek of de primaire waterkeringen (de dijken) aan de landelijke veiligheidsnorm voldoen. In 2011 zijn delen van de dijk (Waterlandse Zeedijk)  rond Monnickendam afgekeurd. In 2022 starten we met het bepalen van de versterkingsopgave. Voor het bepalen van de versterkingsopgave brengen we de beschikbare informatie op orde en waar nodig voeren we aanvullend onderzoek uit. Op dit moment hebben wij aanvullende informatie nodig over de dijktrajecten Gouwzee 1, 2 en 4 (zie plaatje). Dit deel van de dijk loopt vanaf de N247 tot en met het Braakje (B). Voor de ligging van de trajecten zie ook onderstaand kaartje.  
 
Grondonderzoek en verkeershinder
Vanaf maandag 17 oktober tot en met half november 2022 voeren we grondonderzoek langs en op het hoogste gedeelte van de dijk uit. Voor het veilig uitvoeren van het grondonderzoek treffen we lokaal verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen kunnen tijdelijk verkeershinder geven. Denk aan een tijdelijke afsluiting van een rijbaan of een gedeelte van het voet- of fietspad. Tijdens de periode van het grondonderzoek is er voor de voetgangers een omleiding via het Galgenriet.
 
Vragen en contact
Wilt u meer weten over het project dijkversterking Monnickendam? Kijk dan op www.hhnk.nl/dijkversterking-monnickendamzeedijk-en-stedelijk. U kunt ook contact opnemen met de omgevingsmanager mevrouw Gerrie Veldsink. Zij is per e-mail te bereiken via g.veldsink@hhnk.nl of telefonisch op 072-5828282.
#DijkversterkingN518 

 
www.hhnk.nl/dijkversterkingmonnickendamzeedijk-en-stedelijk
   

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), woensdag 12 oktober 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina