naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 25 september 2022
Livestream vanuit de Grote Kerk
2e zondag van de herfst
Voorganger : Ds. Sieb Lanser uit Amstelveen
Organist : Sebastiaan van der Pluijm
Kosters :  Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Kerk in Actie Werelddiaconaat
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 25 september 2022   
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl
Bron: Protestants Marken, donderdag 22 september 2022
 naar Marker Nieuws indexpagina