naar Marker Nieuws indexpagina
Van oud papier en de dingen die voorbijgaan…..
De oranje 'Vespacar' (oudpapierkar) heeft het na jaren trouwe dienst begeven
 
Beste leden van de Protestantse Gemeente Marken,
 
De 'oudpapierkar' heeft het na jaren trouwe dienst begeven. Een nieuwe kost € 7.000,-. En dat - afgezet tegen de jaarlijkse opbrengst van ruim € 5.000,- die ten goede komt aan het kerkelijk jeugdwerk - zorgt ervoor dat we moeten nadenken of en hoe we verder willen met het inzamelen van oud papier op Marken. Daarnaast is het lastig om vrijwilligers te vinden die onder leiding van Klaas Teerhuis en zijn medewerkers elke week het oud papier (en karton!) willen ophalen en vrijwel dagelijks de papierbox (box 12) op orde willen houden.
 
We staan nu voor de keus:
 A) Op de oude voet verder met een nieuwe kar en een blijvend beroep op vrijwilligers.
B) Stoppen net ophalen. U dient uw oud papier dan zelf naar de box brengen.
C) Stoppen met inzamelen en de gemeente Waterland later zorgen voor de inzameling (met als mogelijk gevolg een hogere afvalstoffenheffing op Marken).
 
Wij horen graag hoe u hierover denkt.
Stuur uw reactie (A, B of C) naar mjva@ziggo.nl of vertel het de kerkrentmeesters.
(Kerkrentmeesters: Egbert Commandeur, Jan Sijmen Roos, Jan Uidam, Jan Cornelis de Wit, Jacob Teerhuis, Freek Visser, Pieter Kaars en Marten van Altena)
En, als u reageert, geef dan gelijk aan of u bereid bent om te helpen met het inzamelen.
 
Op de vrijdagochtenden, na vrijdag 9 september, hebben we chauffeurs nodig met een auto met trekhaak, die met de aanhanger van Klaas het oud papier willen ophalen.
 
Marten van Altena, kerkrentmeester, 06-37073019 of Whatsapp.
 
P.S. Er is ook gezocht naar een ‘duurzamere’ oplossing met een elektrische kar, maar dat is voor ons onbetaalbaar.
 

Bron: Marten van Altena, donderdag 8 september 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina