naar Marker Nieuws indexpagina
Spandoeken in Vervoerregio vragen aandacht voor start scholen
Ruim 250 spandoeken in Vervoerregio Amsterdam vragen aandacht voor start scholen na de zomervakantie
De zomervakantie is weer voorbij en op maandag 29 augustus gaan kinderen weer naar school in de Vervoerregio Amsterdam. Om ze te helpen veilig op school en weer thuis te komen, krijgen automobilisten de oproep om rekening te houden met de scholieren. De welbekende spandoeken van Veilig Verkeer Nederland ‘Onze scholen zijn weer begonnen’, zijn daarom overal in Nederland en dus ook in het straatbeeld van de Vervoerregio Amsterdam te zien.
 
Autoverkeer in schoolzones
Vooral in de omgeving van schoolzones kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Automobilisten wordt daarom gevraagd de schoolzones en schoolomgeving te mijden. Daarnaast is het belangrijk om met gepaste snelheid te rijden. Daarmee neemt de remweg af en heb je als automobilist meer tijd om op onverwachte verkeerssituaties te reageren. 
Zo zorgen we er samen voor dat kinderen veilig naar en van school kunnen fietsen of lopen.
 
Wennen aan de drukte
In totaal zijn er in de Vervoerregio Amsterdam zo’n 250 spandoeken op plekken te zien, waar dagelijks weer veel scholieren langskomen. Het hoge aantal geeft aan dat het voor alle 14 gemeenten binnen de Vervoerregio Amsterdam een belangrijk moment markeert na de zomervakantie. Gerard Slegers, vicevoorzitter van het dagelijks bestuur, benadrukt: “Bij de start van de scholen na de zomervakantie moet iedereen weer wennen aan de drukte op de weg en aan elkaar. Niet alleen scholieren gaan weer naar school, ook het woon-werkverkeer neemt toe. De spandoeken helpen de automobilisten alert te blijven en zijn een extra reminder om op de snelheid te letten.”
 
Campagne Onze scholen zijn weer begonnen. Feiten op een rij:
• Verlaging van de snelheid van gemotoriseerd verkeer is een van de effectiefste maatregelen om de veiligheid van kinderen in het verkeer te vergroten. (bron: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid/SWOV)
• In de maand september – vlak na de zomervakantie – vallen er onder 12-jarige scholieren relatief gezien twee keer zoveel verkeersslachtoffers als in de rest van het jaar.
• Te hard rijden is een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen: naar schatting wordt een derde van de dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door harder rijden dan de maximum aangegeven snelheid.
 
Tips voor scholieren en hun ouders
Hoe je veilig naar en van school kunt gaan op de fiets? VVN geeft de volgende tips aan scholieren en ouders:
• Repareer eventuele gebreken aan de fiets.
• Oefen samen de (nieuwe) schoolroute.
• Ga vaker op de fiets naar school. De schoolomgeving wordt veiliger en je doet belangrijke verkeerservaring op.

Meer informatie over de campagne?
Neem een kijkje op www.verkeerenmeer.nl/campagnes en www.vvn.nl/onze-scholen-zijn-weer-begonnen

Bron: Vervoerregio Amsterdam, zaterdag 27 augustus 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina