naar Marker Nieuws indexpagina
Dominee Klink voorganger zangdienst in Swaensborch
Dominee Huib Klink met de ontstoken paaskaars
 
In zorgcentrum ‘Swaensborch’ in Monnickendam vinden met regelmaat activiteiten plaats voor de bewoners, dit om het verblijf toch een beetje leuk te maken. Voor de meeste bewoners is Swaensborch de laatste ‘halte’ in hun/haar leven.
 
Het gaat om allerlei activiteiten. Van bingo, handwerken, gym tot wekelijkse kerkdiensten in de Botterzaal. Dit laatste kan een ‘normale’ kerkdienst zijn of een zangdienst. Na de pandemie is de opzet van deze kerkdiensten opnieuw doordacht door de Raad van Kerken van Monnickendam en de predikanten uit de omgeving. Zij leiden bij toerbeurt deze kerkdiensten en één van hen is dominee Huib Klink.
 
Afgelopen woensdag was er een zangdienst, waar de ruim twintig aanwezigen muzikaal werden begeleid door Gerda Zandstra op de piano. Dominee Klink was de voorganger van deze christelijke muzikale middag.
 
De liederen waren uitgezocht door de Marker dominee. Hij deelde voordat er werd begonnen een complete liturgie uit, voorzien van alle liedteksten. Van een van de liederen had de pianiste geen muziek bij, dus werd er maar ‘gewoon’ a capella gezongen. De vele aanwezigen zongen allemaal goed mee en genoten van de liederen.
 
Gerda Zandstra  

Bron: PepProductions, vrijdag 26 augustus 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina