naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 14 augustus 2022
Livestream vanuit de Grote Kerk
9e zondag van de zomer
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Hans Jütte
Kosters :  Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Project Waterlandse Diaconieën 'Oud in Afrika'
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 14 augustus 2022   
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl
Bron: Protestants Marken, donderdag 11 augustus 2022
 naar Marker Nieuws indexpagina