naar Marker Nieuws indexpagina
Woensdag 27 juli verkeershinder nabij gemaal De Poel (N518)
Fugro gaat sonderingen uitvoeren voor verkenningsfase dijkversterking Waterlandse Zeedijk
#DijkversterkingN518 

Woensdag 27 juli gaat Fugro sonderingen uitvoeren in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 
Dit is een Verkenningsfase dijkversterking Waterlandse Zeedijk. Fugro gaat in een semi-dynamische afzetting van locatie naar locatie deze werkzaamheden uitvoeren.
 
De locaties zijn op het kaartje rood omcirkeld:
  circa 100 meter voor het nieuwe Gemaal 'De Poel' en circa 100 meter na Gemaal 'De Poel'.
 
Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer middels een tijdelijke VRI (verkeerslichten), aangevuld met twee verkeersregelaars (buiten het verkeer) om en om langs het werkvak worden geleid. Regelaars zorgen ervoor dat de EBS bussen (openbaar vervoer) voorrang verkrijgen op het overige verkeer. Afzetting zal worden afgestemd op de maatregel van project Gemaal De Poel.
#DijkversterkingN518 

 
www.hhnk.nl/dijkversterkingmonnickendamzeedijk-en-stedelijk
   

Bron: Fugro, vrijdag 15 juli 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina