naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 17 juli 2022
Livestream vanuit de Grote Kerk
5e zondag van de zomer
Voorganger : Kees Kersbergen uit Veenendaal
Organist : Sebastian van der Pluijm
Kosters :  Hein Zeeman, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Kerk in Actie Werelddiaconaat
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 17 juli 2022   
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl
Bron: Protestants Marken, donderdag 14 juli 2022
 naar Marker Nieuws indexpagina