naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 10 juli 2022
Livestream vanuit de Grote Kerk
4e zondag van de zomer / viering Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Hans Jütte
Kosters :  Hein Zeeman, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Diaconie (voor Kerk TV en Kerk radio)
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 10 juli 2022   
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl
Bron: Protestants Marken, donderdag 7 juli 2022
 naar Marker Nieuws indexpagina