naar Marker Nieuws indexpagina
Verkeershinder door grondonderzoek Waterlandse Zeedijk (N518)
Vanaf maandag 18 juli tot en met medio augustus 2022 is er enige vorm van verkeershinder
#DijkversterkingN518 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toetst periodiek of de primaire waterkeringen (de dijken) aan de landelijke veiligheidsnorm voldoen. In 2011 zijn delen van de dijk rond Monnickendam met een totale lengte van ongeveer 3,9 kilometer afgekeurd. Voor het bepalen van de versterkingsopgave brengen we de beschikbare informatie op orde en waar nodig voeren we aanvullend onderzoek uit. Op dit moment hebben wij aanvullende informatie nodig over de dijktrajecten 5 t/m 8. Zie ook bovenstaand kaartje voor de ligging van deze trajecten. Op deze trajecten wordt grondonderzoek uitgevoerd langs de N518 en op de kruin van de dijk.
 
Grondonderzoek en verkeershinder
In de periode van maandag 11 juli tot en met medio augustus 2022 voeren we het grondonderzoek uit. Vanaf maandag 18 juli 2022 tot en met het einde van het onderzoek dient er rekening te worden gehouden met enige vorm van verkeershinder. De verkeershinder op diverse locaties binnen de te onderzoeken dijktrajecten bestaat uit een tijdelijke versmalling van de rijbaan (N518) en het fietspad op de dijk.
 
Meer weten?
Wilt u meer weten over het project dijkversterking Monnickendam? Kijk dan op www.hhnk.nl/dijkversterking-monnickendamzeedijk-en-stedelijk. U kunt ook contact opnemen met de omgevingsmanager mevrouw Gerrie Veldsink. Zij is per e-mail te bereiken via g.veldsink@hhnk.nl of telefonisch op 072-5828282.
#DijkversterkingN518 

 
www.hhnk.nl/dijkversterkingmonnickendamzeedijk-en-stedelijk
   

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), zondag 3 juli 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina