naar Marker Nieuws indexpagina
Verklaring van geen bedenkingen Kruisbaakweg 6 op Marken
Agendapunt 14 voorbereidende raadsvergadering van donderdag 30 juni 2022
Concept raadsbesluit in pdf Ruimtelijke onderbouwing in pdf Bezwaar in pdf

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 30 juni 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina