naar Marker Nieuws indexpagina
Van Geemen aannemer kademuur Wilhelminabrug en beschoeiing Zereiderpad
 
De eerste stap naar de vervanging van de kademuur onder de Wilhelminabrug en beschoeiing van het Zereiderpad op Marken is gezet!
 
Woensdag 8 juni ondertekenden wethouder Verkeer Astrid van de Weijenberg namens gemeente Waterland en Jordy Winter namens Van Geemen Grond, Wegen en Water de bouwteamovereenkomst. Het bouwteam bestaat uit medewerkers van het Waterlandse bedrijf Van Geemen, waaronder een aantal Markers, en medewerkers van gemeente Waterland welke hun gebiedspecifieke kennis bundelen in de verdere uitwerkingen. De komende tijd worden diverse onderzoeken uitgevoerd, ontwerpen gemaakt en verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
 
De kademuur moet in zijn geheel worden vervangen, hierbij wordt ook de aangrenzende beschoeiing meegenomen. Het bouwteam gaat bij het maken van het ontwerp eerst in gesprek met belanghebbende partijen, zoals basisschool 'De Rietlanden', Brandweer post Marken, andere hulp & veiligheidsdiensten, omwonenden en de Stichting Eilandraad Marken.
 
Hierbij wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met de verkeersproblematiek en eventuele kansen voor verbeteringen die meteen meegenomen kunnen worden (meekoppelkansen).
 
Wij kijken uit naar een plezierige en constructieve samenwerking in een Waterlands (bouw)team en een mooi eindresultaat.
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 8 juni 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina