naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuw ontwerp en aanbesteding nodig voor onderdoorgangen Het Schouw

In oktober 2021 werd bekend dat bij het Schouw drie onderdoorgangen niet volgens plan en budget kunnen worden uitgevoerd. Door de gewijzigde grondwaterstanden moest het ontwerp terug naar de tekentafel. De provincie en de aannemer hebben samen naar oplossingen gekeken. Inmiddels zijn zij overeengekomen dat er teveel aan het ontwerp wijzigt en dat dit niet via de gemaakte afspraken uitgevoerd kan worden.
 
Om te komen tot een nieuw ontwerp, is een nieuw contract nodig. Het huidige contract met aannemer 'RecoN247' wordt daarom beŽindigd. Als een nieuw ontwerp klaar is, volgt een aanbesteding.
 
De samenwerkingspartners benadrukken dat het doel van Bereikbaarheid Waterland blijft staan: het verbeteren van de doorstroming van verkeer en verkeersveiligheid in de regio met respect voor mens, natuur en milieu. Daar blijven we ons gezamenlijk voor inzetten.
 
Een deel van het programma Bereikbaarheid Waterland is klaar. Voorbeelden zijn de vrijliggende busbaan langs de N235, de voetgangerstunnel in Ilpendam, het verplaatsen van het tankstation bij Het Schouw en de verlenging van de busbaan aan de Zeddeweg in Katwoude. In het voorjaar heeft 'RecoN247' de werkzaamheden aan het Schouw en de N247 netjes afgerond.

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N235_N247_Bereikbaarheid_Waterland

Bron: Provincie Noord-Holland, donderdag 2 juni 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina