naar Marker Nieuws indexpagina
Dorpshuis Het Trefpunt krijgt cheque uitgereikt van € 7.000
Richard de Weijze en Vivienne Commandeur in 'De Huiskamer'
 
De afgelopen maanden hebben een aantal Marker vrijwilligers en bedrijven zich samen ingespannen om de Rustruimte van dorpshuis Het Trefpunt te verbouwen. Het is een prachtige ruimte geworden, die multifunctioneel gebruikt kan worden.
 
RegioBank en het Oranje Fonds hebben dit door middel van een forse financiële bijdrage uit het 'VoordeBuurtfonds' mede mogelijk gemaakt. Recent overhandigde Vivienne Commandeur namens Regio Verzekeringen Marken de cheque aan Richard de Weijze, voorzitter van Het Trefpunt.
 
"Met RegioBank waren wij op zoek naar een partij op Marken die belangrijke dingen voor de buurt doet. 'Buurtzaam' zoals wij dat noemen. Die partij vonden wij in Het Trefpunt. Door juist deze ruimte te verbouwen weten wij zeker dat hier alle Markers mee geholpen zijn", aldus Vivienne. Richard beaamt haar woorden: "Zonder deze financiële hulp was het niet mogelijk er zoiets prachtigs van te maken.
 
'De Huiskamer' is de naam voor de rustruimte
Ik ben iedereen die hieraan mee heeft geholpen enorm dankbaar. Het geeft een boost voor de toekomst van Het Trefpunt". Het Trefpunt vroeg de Markers om suggesties voor een nieuwe naam van deze multifunctionele ruimte.
Uit de vele reacties is uiteindelijk 'De Huiskamer' gekozen.
 
Veel dank aan iedereen die een suggestie heeft doorgegeven en graag tot ziens!
 
Totaal heeft Het Trefpunt € 10.559 opgehaald. Dit middels bovenstaande cheque groot € 7.000 en middels de crowdfunding actie onder de bevolking van Marken, wat € 3.559 heeft opgebracht.
 
     
 
www.TrefpuntMarken.nl
 

Bron: Dorpshuis Het Trefpunt, dinsdag 31 mei 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina