naar Marker Nieuws indexpagina
Overhoogte verwijderd van toekomstige nieuwe B-veld van S.V. Marken
 
Begin mei is aangevangen met het verwijderen van de toplaag van het huidige C-veld. Deze toplaag is tijdelijk opgeslagen op het terrein voor de kantine. Op maandag 9 mei is de aannemer gestart met het verwijderen van de overhoogte op het Meertje, het toekomstige B-veld. Hier staan drie weken voor gepland. Deze grond gaat grotendeels naar het C-veld, om daar ook als voorbelasting te fungeren voor de huizenbouw aldaar.
 
Wanneer de overhoogte op het Meertje verwijderd is zullen er grote trottoirbanden om het nieuwe veld geplaatst worden om deze af te bakenen. Hierna zal de veldopbouw worden gestart. Een gedetailleerde planning hangt in de kantine.
 
Als u een idee wil hebben waar het nieuwe veld zal komen, dan kunt u dat baseren op de piketpaaltjes die zijn geplaatst. De blauwe paaltjes geven de hoeken van het nieuwe veld aan, dat is dus inclusief uitloopstrook en niet de locatie van de cornervlag. De gele paaltjes geven aan waar de lichtmasten komen en de rode geven de aslijn van het veld in lengterichting weer.
 
Omwille van de werkzaamheden wordt eenieder, van jong tot oud, met klem verzocht deze paaltjes te laten op de locatie waar ze nu staan. Ze zijn heel belangrijk voor de werkzaamheden, allemaal in het belang van SV Marken.
 
Vandaag is de redactie een kijkje gaan nemen, om het met een en ander met camera vast te leggen.
 
Informatie is afkomstig uit programmablad S.V. Marken - S.V. Zandvoort
 
Er was wat regen gevallen...... De blauwe paaltjes geven de hoeken van het nieuwe veld aan inclusief uitloopstrook.
De gele paaltjes geven aan waar de lichtmasten komen. De rode paaltjes geven de aslijn van het veld in lengterichting weer.
De laatste overhoogte wordt verwijderd Voormalige C-veld
Voormalige C-veld Toekomstige nieuwe B-veld. De paaltjes van het oude hek worden nog verwijderd.
Later op de middag zijn de paaltjes verwijderd
De toplaag van het voormalige C-veld is tijdelijk opgeslagen op het terrein voor de kantine.
    

Bron: PepProductions, dinsdag 24 mei 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina