naar Marker Nieuws indexpagina
Werkgroep Toerisme van de Eilandraad zoekt versterking
op een belangrijk dossier voor Marken
 
Beste dorpsgenoten,
 
Werkgroep Toerisme zoekt versterking op een belangrijk dossier voor Marken.
 
De Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) is op zoek naar versterking van één van haar werkgroepen. De werkgroep Toerisme is een voorname schakel richting alle belanghebbenden die te maken hebben met toerisme op Marken. Te denken valt aan bewoners, ondernemers en de Gemeente Waterland. Gezamenlijk met al deze partijen zet de Eilandraad zich middels haar werkgroep Toerisme in voor de leefbaarheid op Marken.
 
De genoemde leefbaarheid is op Marken sterk afhankelijk van de toeristische sector. Immers: het openbaar vervoer, onze horecagelegenheden, de supermarkt en voorzieningen in de breedste zin van het woord drijven op plaatselijke inwoners maar ook op toerisme. Het is daarom van groot belang dat de werkgroep Toerisme een goede balans helpt te behouden tussen de belangen van de mensen die op Marken wonen, ondernemers die op Marken hun brood verdienen als ook toeristen die willen genieten van ons unieke eiland.
 
Om het veelomvattende dossier rondom toerisme goed in te vullen zijn wij op zoek naar meerdere vrijwilligers die onze werkgroep willen komen versterken. Het is belangrijk te weten dat dit in te vullen is naar de mogelijkheden die een ieder heeft. De ene persoon heeft meer tijd om handen, de andere persoon wellicht minder tijd maar specifieke kwaliteiten die de werkgroep Toerisme vooruit helpen. Wij gaan graag het gesprek aan over wat jij zou kunnen/willen bijdragen dus stuur een mail naar info@eilandraad.nl. Wij nemen dan spoedig contact met je op.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij het voorzieningenniveau op Marken met jouw hulp op een hoog niveau houden en waar het kan uitbreiden!
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens Stichting Eilandraad Marken
Werkgroep Toerisme
Alice Schouten
 
Werkgroep Toerisme van de
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, donderdag 19 mei 2022
 naar Marker Nieuws indexpagina