naar Marker Nieuws indexpagina
Exploitatieovereenkomst project woningbouw Westerstraat ondertekend
Bestemmingsplan moet nog worden gewijzigd
 
 Wethouder Theo van Eijk, gemeente Waterland en Cor Mooij, directeur van Greenfields TAD B.V. hebben donderdag 12 mei een exploitatieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van de locatie Westerstraat 25 op Marken, het voormalig café Flying Sailer. Het uitgangspunt is om op deze locatie 15 appartementen te bouwen, waarvan 6 sociale huurwoningen en 9 appartementen in de vrije sector. Bij de vrije sector woningen is een zelfbewoningsplicht opgenomen.
 
Bestemmingsplan
De eigenaren van Westerstraat 25 hebben Greenfields TAD volmacht gegeven om de locatie te gaan ontwikkelen. Voordat het terrein bouwrijp gemaakt kan worden, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden en de sloop- en bouwvergunningen geregeld. De streefdatum om met de bouw te beginnen is in 2023.
 
Wethouder Theo van Eijk: “De ondertekening van deze overeenkomst is weer een stap naar meer woningbouw op Marken. Er is veel behoefte aan woningen op Marken en met name aan appartementen, zodat jongeren een eerste stap kunnen maken op de woningmarkt.”
 
Overleg Eilandraad
Over de plannen heeft vooraf overleg plaatsgevonden met omwonenden en de Stichting Eilandraad Marken.
 
Greenfields TAD is een projectontwikkelaar die al meerdere woningbouwprojecten heeft gerealiseerd in de gemeente, waaronder het voormalig raadhuis op Marken en het voormalige Rabobank kantoor in oud- Monnickendam.
 
Het 'RID' komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 19, 12 mei 2022

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 13 mei 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina