naar Marker Nieuws indexpagina
Fietspad tussen EuroParcs en afslag Uitdam (N518) afgesloten
Verkeersbesluit duurt van 28 maart 2022 t/m 1 juli 2024 (correctie)
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft vandaag het nieuwe verkeersbesluit tijdelijke afsluiting fietspad Waterlandse Zeedijk en fietsers Zeedijk te Uitdam gepubliceerd. Het vorige verkeersbesluit wordt daarmee weer ingetrokken.
 
In overleg met de politie, gemeente Waterland en de Alliantie Markermeerdijken is besloten om fietsers alleen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur te weren van de Zeedijk. Dit zijn namelijk de tijden dat werkmateriaal voor de dijkversterking van de dijk gebruik maakt.
 
Bovenstaande Waterschapsblad in pdf Het bebording kaartje in pdf
 

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), maandag 9 mei 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina