naar Marker Nieuws indexpagina
Rectificatie op uitspraken tijdens voorbereidende Raadsvergadering
donderdag 28 april 2022
 
Donderdag 28 april 2022 werd er door mij, Cees van Altena, namens de Stichting Eilandraad Marken, ingesproken over een nieuwe kademuur (Wilhelminabrug) en een nieuwe beschoeiing van Wilhelminabrug tot en met de Walandweg langs het Zereiderpad.
 
Tijdens deze inspraak deed ik een uitspraak die ik wil rectificeren. Ik wil hierbij wel benadrukken dat, ondanks het feit dat ik namens de Eilandraad sprak, dit niet een door de Eilandraad ingenomen standpunt/uitspraak betrof.
 
Op een door mevrouw Gras (WaterlandNatuurlijk) gestelde een vraag of er ooit een soort voetpad bestond heb bevestigend geantwoord, ik citeer “Absoluut, daar was een voetpad, een trottoir. Maar dat is in de loop der tijd, wegens gebrek aan handhaving, langzamerhand door diverse bewoners ingepikt, door de erfgrens te verleggen en daarna precies op de erfgrens beplanting neer te zetten, die daarna ook nog eens een keer, zonder dat gehandhaafd werd, uitgroeide over de openbare weg. Hierdoor is het doorrij gedeelde steeds smaller geworden waardoor de auto’s verder naar de beschoeiing gingen uitwijken en daarmee de beschoeiing stuk rijden”.
 
De gedeelte waar het het inpikken van de bewoners betreft is absoluut niet waar, het is in werkelijkheid het tegenovergestelde. Ik bied alle betrokkenen, die zich met deze uitspraak in een ongewenst negatief daglicht voelen gesteld, mijn excuses aan.
 
Ik had mijn ergernis over de gang van zaken met betrekking tot het onderwerp beter moeten beheersen en onderzoek moeten doen naar de waarheid en geen uitlatingen moeten doen op basis van emoties.
 
Cees van Altena
 

Bron: Cees van Altena, donderdag 5 mei 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina