naar Marker Nieuws indexpagina
Inspraakreactie kademuur / beschoeiing Zereiderpad op Marken
donderdag 28 april 2022 in Waterlandse gemeenteraad
 
Op donderdag 28 april 2022 was er een voorbereidende raadsvergadering in Waterland. Bij agendapunt 7 werd er door twee inwoners uit Marken ingesproken, over het beschikbaar stellen van een krediet van € 275.000 voor kademuur / beschoeiing Zereiderpad op Marken.
 
Met dank aan Omroep PIM voor de beelden.
 
Raadsvoorstel college B&W Waterland in pdf (15 maart 2022) Reactie Eilandraad op raadsvoorstel in pdf (19 april 2022)
Reactie Basisschool De Rietlanden op raadsvoorstel in pdf (21 april 2022) Reactie gemeente Waterland op reactie Eilandraad in pdf (25 april 2022)
Voorzitter Eilandraad, Cees van Altena Voorzitter voorbereidende gemeenteraad, Jans Berger
Postcoördinator Brandweer Marken, Pieter Jan Teerhuis Wethouder Astrid van de Weijenberg

Bron: PepProductions, dinsdag 3 mei 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina