naar Marker Nieuws indexpagina
Voorstel in Waterlandse collegevorming de raad geheel aan zet te brengen
 
 In Waterland is door de fractie van WaterlandNatuurlijk, in samenwerking met de VVD, een voorstel neergelegd voor een bestuursakkoord. De onderhandelingen met ook PvdA en D66 stopten door het wegstappen van die partijen. Compromisvoorstellen van WaterlandNatuurlijk rond het niet plaatsen van windmolens en de terugkeer van de milieustraat wezen zij af.
 
Daardoor viel vast te stellen dat de opdracht om met respect voor de verkiezingsuitslag langs de lijn van de programma inhoud geen coalitie akkoord mogelijk was. Dat is volgens de bijgevoegde rapportage van WaterlandNatuurlijk pijnlijk, maar hangt samen met de bedorven raadscultuur, waarin men het normale politieke geven en nemen niet meer beheerst. De raad zette daartegen dit jaar ook al een “cultuurtraject” in.
 
Dat leidt nu tot een voorstel om de raad als geheel verder in positie te brengen, door alleen te benoemen welke zaken de komende tijd aandacht behoeven. Dan kunnen voor alle onderwerpen wisselende meerderheden ontstaan. Alle partijen kunnen zo vanuit hun eigen programma’s en opvattingen hun bijdrage ten volle leveren. Er komt geen dicht getimmerd akkoord en geen regelmatig coalitie overleg meer dat andere fracties feitelijk buiten spel zet.
 

Bron: Yvonne Gras, maandag 25 april 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina