naar Marker Nieuws indexpagina
Rietlanden veranderde voor drie dagen in een museum
Basisschool ‘De Rietlanden’ aan de Buurterstraat op Marken veranderde de afgelopen drie dagen in een museum. Een ieder was de afgelopen dagen, tussen 14.30 en 16.00 uur, welkom om de kunst te komen bekijken en daar is volgens de directrice goed gebruik van gemaakt.
 
Vijf groepskunstwerken konden gekocht worden door middel van het uitbrengen van een bod. De opbrengst gaat naar de scholen in onze regio die Oekraïense kinderen op heeft gevangen, zodat zij leermiddelen kunnen aanschaffen.
 
Tijdens het fotobezoek, viel de redactie op dat leerlingen van de Marker basisschool hun ouders 'les gaven' over kunst, waar ze de afgelopen tijd onderricht over hebben gehad. Zo konden de ouders ook nog wat leren tijdens het bezoek.
Groepskunstwerken
Groep 1 - 2 Groep 3 - 4
Groep 5 - 6 Groep 7
Groep 8
Individuele kunstwerken

Bron: PepProductions, donderdag 21 april 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina