naar Marker Nieuws indexpagina
Vespers Stille Week Protestants Marken 2022
maandag 11 tot en met zaterdag 16 april
Programma Vespers Stille Week 2022
Twee weken geleden kondigde dominee Klink het programma voor de vespers in de Stille Week aan. We lezen uit Lucas. De lezingen beginnen op een keerpunt in het evangelie volgens Lucas als Jezus op de berg met Mozes en Elia spreekt over zijn weg die hij zou gaan voltooien in Jeruzalem. Volgende week gaan we al lezend in Lucas met Jezus Christus op weg. Parallel daaraan lezen we uit het Oude Testament. Tijdens de eerste drie vespers lezen we een aantal passages uit Psalm 78 en vervolgens lezen we over de weg die Israël ging vanuit Egypte naar het beloofde land, op weg naar vrede en vrijheid.
 
Grote Kerk
Alle vespers vinden plaats in de Grote Kerk en beginnen om 20.00 uur. Op Witte Donderdag vieren we het Avondmaal. We doven dan de paaskaars om die vervolgens op zaterdagavond weer aan te steken als het eerste en enige licht van het nieuwe leven. AI met al is het een mooi programma gewordén met lezingen en prachtige liederen. We hopen dat er veel mensen met ons meegaan op weg naar Pasen, zowel in de kerk als via KerkTV.
 
Het programma voor de vespers ziet er als volgt uit:
Maandag 11 april 2022 : Psalm 78 vers 1-6 en Lucas 9 vers 28-36;
Dinsdag 12 april 2022 : Psalm 78 vers 4-8 en Lucas 13 vers 22-35;
Woensdag 13 april 2022 : Psalm 78 vers 12-16 en Lucas 18 vers 31-43;
Witte Donderdag 14 april 2022 : Exodus 12 vers 21-28 en Lucas 22 vers 1-23;
Goede Vrijdag 15 april 2022 : Numeri 21 vers 4-9 en Lucas 23 vers 26-47;
Stille Zaterdag 16 april 2022 : Exodus 14 vers 21-30a en Lucas 23 vers 48-56;
 
Liturgie maandag 11 april 2022 Liturgie dinsdag 12 april 2022 Liturgie woensdag 13 april 2022
Liturgie donderdag 14 april 2022 Liturgie vrijdag 15 april 2022 Liturgie zaterdag 16 april 2022

Bron: Protestants Marken, zaterdag 9 april 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina