naar Marker Nieuws indexpagina
Kennisgeving voornemen & participatie Dijkversterking Waterlandse Zeedijk
2022-2023: verkenningsfase  / 2024-2025: planuitwerkingsfase / 2026-2027: realisatiefase
 Waterschapsblad nummer 4016, donderdag 7 april 2022: Kennisgeving voornemen en Participatie Dijkversterking Waterlandse Zeedijk en Monnickendam Stedelijk in pdf 
 Participatieplan Monnickendam Stedelijk in pdf   Participatieplan Waterlandse Zeedijk in pdf 
Dijktraject loopt van N247 tot aan 'Het Braakje' Dijktraject loopt vanaf  'Het Braakje' t/m afslag Uitdam
www.hhnk.nl/dijkversterkingmonnickendamzeedijk-en-stedelijk

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), donderdag 7 april 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina