naar Marker Nieuws indexpagina
WaterlandNatuurlijk aan tafel met VVD, D66 en PvdA
 
De lokale partij WaterlandNatuurlijk ging bij de verkiezingen in de gemeente Waterland van 3 naar 5 zetels. Daarmee werd deze partij de grootste, zodat die het initiatief nam voor de vorming van een nieuwe coalitie. Na een "rondje langs de fracties" volgde nog enig overleg. Dat leidde er toe, dat de fracties van VVD en D66 en PvdA mee aan tafel zijn gekomen. De vier partijen zetten in op een bondig en helder coalitie akkoord en een open bestuurscultuur.
 
"Inzetten op intensieve burgerparticipatie"
Fractievoorzitter Yvonne Gras, WaterlandNatuurlijk: "We moeten uiteraard nog goed overleg voeren over een aantal zaken. Waar we het wel al over eens zijn is dat we echt gaan inzetten op intensieve burgerparticipatie, het bouwen van woningen en dan vooral de kwestie van zorgen voor meer sociale huurwoningen. Tevens zijn alle partijen het erover eens dat we het zwaar verkeer moeten gaan weren uit alle kernen. Verder is het voor ons echt belangrijk dat we de bestuurscultuur moeten veranderen. Deze moet meer open worden. Ook zullen we het coalitiekoord dat er straks zit aan te komen niet al aan alle kanten dichttimmeren. Over bepaalde zaken moet echter nog goed gesproken worden en dat gaan we de komende tijd doen."
 

Bron: WaterlandNatuurlijk, dinsdag 5 april 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina