naar Marker Nieuws indexpagina
Marken en Uitdam vijftien jaar ‘hart-safe’
2007-2022
Het leven op Marken en Uitdam werd vijftien jaar geleden een stuk veiliger, deze kernen kregen namelijk in het voorjaar van 2007 de beschikking over vijf AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren).
 
AED’s worden ingezet bij een acute hart- of circulatiestilstand. Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hart- of circulatiestilstand. De meeste slachtoffers vallen in en rond het huis. Minder dan 10 procent overleeft het.
 
De overlevingskans van slachtoffers is het grootst wanneer omstanders binnen 6 minuten:
   een hartstilstand herkennen, 112 bellen en melden dat het om een reanimatie gaat
   starten met reanimeren
   reanimeren ondersteunen met defibrilleren met de Automatische Externe Defibrillator (AED)
 
De kans op overleving in de acute fase van een hartstilstand is sterk afhankelijk van de tijdsduur dat effectieve hulp beschikbaar komt en daalt elke minuut met 10%.
 
Het is dus belangrijk om altijd bij de 112 melding aan te geven wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van een hart- of circulatiestilstand, alleen dan worden ook de vrijwilligers van de Stichting AED Marken-Uitdam ingeschakeld.
 
Het begin
De ‘grote’ kracht achter het AED project op Marken en in Uitdam was de in november 2011 overleden Hein Zeeman, beter bekend als ‘Hein van de Smid’. Zeeman heeft in die tijd heel wat tijd gestoken om de financiering rond te krijgen. Hij heeft zelfs financiële middelen opgehaald met z’n vijftig jarige huwelijks jubileum.  Hij heeft kreeg het zelfs voor elkaar dat notaris Jos Hofstee de oprichting van de AED Stichting gratis deed. Alles voor het
 
Buiten Hein Zeeman waren ook Hette Teerhuis (namens de EHBO) en Neel Huurman (namens de Eilandraad), leden van de vrijwillige brandweer op Marken en de huisartsen actief betrokken bij de oprichting van de stichting.
 
In de vijftien jaar heeft er vervanging en uitbreiding van de AED’s plaatsgevonden. Realisatie hiervan is mede tot stand gekomen door donaties van sympathisanten van de Stichting AED Marken-Uitdam en door het aanvragen van subsidies.
 
Op Marken beschikken we inmiddels over acht AED’s op de volgende locaties::
   Op de trap van de huisartsenpraktijk
   Op de Haven, nabij het kantoor van de havenmeester
   Grotewerf, aan het bruggetje
   Minneweg 25, aan het huis van Hette en Klaas Teerhuis
   Dorpshuis Het Trefpunt, in de hal
   Hoogkamplaan, nabij toegangsdeur appartementencomplex 'Voor Anker'
   Voetbalveld, in de kantine (eigendom van Sportvereniging Marken)
   Parkeerterrein, in de supermarkt van Albert Heijn (eigendom van supermarkt Albert Heijn)
 
Vrijwilligers
De vrijwilligers van de Stichting, bestaan uit leden van de plaatselijke EHBO vereniging, KNRM Marken, Brandweer Marken en personen die een reanimatie diploma hebben van de Nederlandse Hartstichting. Deze worden bij een actie via een pager en/of  via SMS opgeroepen, via het alarmnummer 112.
 
Mede door de inzet van de vele vrijwilligers hebben de AED’s in de afgelopen jaren hun nut bewezen en kunnen wij het ons niet meer voorstellen hoe het op Marken zou zijn zonder de inzet van de AED’s. Er is veel dank verschuldigd aan de vrijwilligers die 24 uur / 7 dagen in de week (!) klaar staan om in acute nood hulp te verlenen op geheel vrijwillige basis !
 
Financiering
De Stichting wordt gefinancierd door onder andere een subsidie van de gemeente Waterland en door donaties van vele sympathisanten. Als u ook sympathisant wilt worden, kunt u zich wenden tot Hette Teerhuis (voorzitter), Neel Huurman (secretaris), Piet Bos (bestuurslid Uitdam) of tot de penningmeester Pieter Pereboom (Pep). Klaas Hoogendoorn heeft de coördinatie in Uitdam.
     
 Sympathisant machtiging in pdf 

Bron: PepProductions, zaterdag 2 april 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina