naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 27 maart 2022
Livestream vanuit de Grote Kerk
'4e zondag van de Veertigdagentijd' / Jeugddienst
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Dirk Kes
Kosters :  Hein Zeeman, Jan Blijleven en Jan Piet van Altena
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Stichting Ronoylion
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 27 maart 2022   
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl
Bron: Protestants Marken, donderdag 24 maart 2022
 naar Marker Nieuws indexpagina