naar Marker Nieuws indexpagina
Het Schouw afgesloten in weekend van 22 april
Een deel van Het Schouw wordt afgezet voor asfalteringswerkzaamheden
 
In het weekend van vrijdag 22 tot en met zondag 24 april wordt een deel van Het Schouw afgezet voor asfalteringswerkzaamheden. De provincie Noord-Holland legde vorig jaar oktober de herinrichting van het kruispunt plotseling stil. Nu wordt bekend dat het zeer geruime tijd duurt voordat die werkzaamheden weer hervat gaan worden. Reden voor de provincie om het kruispunt in de tussentijd zo veilig en overzichtelijk mogelijk te maken. Met de start daarvan is al begonnen. 
 
Het noodzakelijke werk gebeurt zonder dat het verkeer overlast ervaart, maar voor asfalteringswerk moet een gedeelte van het kruispunt dicht. Verkeer moet dan omrijden. In een latere fase wordt nog meer precieze informatie bekend over de omleidingsroutes en sluitingstijden, via huis-aan-huisbladen, de website en facebookpagina’s. 
 
De bedoeling destijds van de herinrichting was de aanleg van enkele tunnels om auto’s en bussen sneller in Purmerend te krijgen. In oktober werden die werkzaamheden plotseling stilgelegd toen bekend werd dat er verschillende berekeningswijzen van de grondwaterstand waren gebruikt. Een woordvoerder van de provincie Noord-Holland laat weten, dat een alternatieve oplossing die binnen het beschikbare budget past naar verwachting geruime tijd gaat duren. 
 
Het veilig maken van het kruispunt behelst, zo wordt gemeld, onder meer de afwatering van de wegen, vernieuwing van het asfalt, verwijderen van de verspreid liggende zandzakken en vervolgens voorzien in veilige bermen en openbare verlichting.
 

Bron: Provincie Noord-Holland, donderdag 17 maart 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina