naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 op Marken
Stembureau dorpshuis 'Het Trefpunt'
Het stembureau op Marken in dorpshuis 'Het Trefpunt', Kerkbuurt 90 op Marken
V.l.n.r.: Alice Bogaart-Schipper, Jan Veerman, Adriana Stam en Luutje Geertje de Waart (voorzitter)
 

#GR2022

Vandaag, woensdag 16 maart 2022, mag u (onder andere) op Marken stemmen voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad van Waterland in dorpshuis Het Trefpunt. Het stembureau op Marken is geopend van 07.30 tot 21.00 uur.
 
 Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Waterland 
 
Eens in de vier jaar vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen de gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden bepalen onder andere het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten zoals onderwijs, nieuwbouw of belastingen.
 
Coronavirus
Er geldt geen verplichting meer voor het houden van 1,5 meter of het dragen van een mondkapje, maar de gemeente neemt wel voorzorgsmaatregelen om zo veilig mogelijk te kunnen stemmen.
 
Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen. 
Een stembureaulid bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven.
U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht.
U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang.
U krijgt een schoon of nieuw stempotlood.  
De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon.
 
 Identificeren bij verkiezingen
Om in Nederland te stemmen, moet u zich kunnen identificeren. Identificeren betekent dat u bewijst wie u bent.
 
Bij verkiezingen kunt u zich identificeren met:
een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie
een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door Noorwegen, IJsland of Liechtenstein
een paspoort of identiteitskaart uitgegeven door Zwitserland
een vreemdelingendocument dat in Nederland is uitgegeven
 
Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van het stemmen. (geldig tot 15 maart 2017)
 
Stemt u ook voor iemand anders via een machtiging? U heeft een kopie nodig van het identiteitsbewijs van degene waarvoor u de stem uitbrengt. U mag de kopie ook op uw telefoon of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.
 
Voor verdere informatie : https://www.waterland.nl/verkiezingen

#GR2022

 
De rode potloden liggen klaar
Daphne Vogel Dirk Zeeman Merlijne Visser

Bron: PepProductions, woensdag 16 maart 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina