naar Marker Nieuws indexpagina
D66Waterland: Extra investeringen nodig voor aanpak verkeersproblemen

#GR2022

Maar liefst 138 meldingen kwamen er binnen op het meldpunt verkeer van D66Waterland. Te hard rijden is het meest gemelde probleem in bijna iedere kern van Waterland. Ook problemen met geparkeerde auto’s en zwaar verkeer staan in de top 3. D66Waterland wil de komende bestuursperiode jaarlijks €100.000 extra investeren om deze knelpunten in het verkeer aan te pakken.
 
D66waterland had het meldpunt geopend om meer beeld te krijgen van de verschillende knelpunten in het verkeer en welk knelpunt het meest hinderlijk of onveilig werd gevonden. Dat blijken hardrijders te zijn. In 30% van de gevallen wordt melding gemaakt van automobilisten die te hard rijden en zo voor gevaarlijke situaties zorgen. Dit probleem staat in bijna ieder kern bovenaan. Uit Marken kwamen meldingen over het ontbreken van belijning op de weg en door de berm rijden en over parkeerproblemen.
 
Verkeersdrempels
Melders noemen vaak zelf het plaatsen van verkeersdrempels als oplossing. Deze aanpassingen zijn echter kostbaar (een verkeersdrempel kost gemiddeld €15.000) en in sommige gevallen is een drempel plaatsen niet mogelijk bijvoorbeeld omdat er OV bussen rijden. Verkeerspsycholoog en D66-voorman Gerard Meij: “Wat er op een locatie kan blijft maatwerk, maar duidelijk is dat er extra geld moet komen”.
 
Parkeren
Vooral uit de kernen Ilpendam en Monnickendam kwamen meldingen binnen over lang parkeren en over geparkeerde auto’s die voor overlast en onveilige situaties zorgen. In Ilpendam is de werkgroep verkeer inmiddels gestart maar ook in Monnickendam is actie vereist. “Het probleem met parkeren in de binnenstad van Monnickendam is heel groot, we kunnen niet wachten tot er meer parkeergelegenheid bij het Galgeriet komt. Dat duurt te lang.”, aldus Meij.
 
Cameratoezicht
Het derde grote probleem is zwaar verkeer. Relatief veel meldingen kwamen van inwoners uit Broek in Waterland die klaagden over schade aan huizen. Moeilijkheid bij dit probleem is de handhaving die door de politie gebeurt en die stelt vaak andere prioriteiten. Wel is in de gemeente Amsterdam vorig jaar een proef gestart met cameratoezicht op zware vrachtwagens. Daar is het probleem ook heel groot vanwege de slechte staat van bruggen en kades. Over de mogelijkheid om ook in de gemeente Waterland met cameratoezicht te gaan werken heeft de fractie van D66Waterland inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het College.
 
Het hoge aantal meldingen dat op het meldpunt is binnengekomen benadrukt voor D66Waterland nog eens de ernst van de problemen en de noodzaak deze op te lossen. De partij wil daarom de komende vier jaar jaarlijks €100.000 extra vrijmaken voor de aanpak ervan. Een overzicht van de meldingen en een uitgebreide analyse ervan staan op www.d66waterland.nl.

#GR2022

 Resultaten meldpunt Verkeer 

Bron: D66 Waterland, maandag 14 maart 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina