naar Marker Nieuws indexpagina
Maatregelen bestrijding woningnood gemeente Waterland
Raadsinformatiedocument van wethouder Van Nieuwkerk
 
De onder genoemde motie (nummer 253-290) van 11 november 2021 kwam van CDA, GroenLinks, PvdA en D66.
De motie werd aangenomen met 13 stemmen voor en 1 tegen.
Voor : CDA (4), D66 (2), Groenlinks (2), PvdA (2) en WaterlandNatuurlijk (3)
Tegen: VVD (1)
Afwezige raadsleden: Tjeerd Hoekstra (VVD), Hans de Jong (VVD) en Jaap Wortel (GroenLinks)
 
Bijlage 1: Aanpassing Nota grondbeleid GW 2021 in pdf Bijlage 2: Nota van wijzigingen in pdf
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'Collegestukken' week 10, 8 maart 2022

Bron: Gemeente Waterland, zondag 13 maart 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina