naar Marker Nieuws indexpagina
Op Marken kan je alleen woensdag 16 maart stemmen
Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90

#GR2022

Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022
Eens in de vier jaar vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen de gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden bepalen onder andere het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten zoals onderwijs, nieuwbouw of belastingen.
 
Belangrijk dus dat u stemt! 
 
Op wie kunt u stemmen?
Hier vindt u de kandidatenlijsten van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Zie artikel 16280
 
Bekendmaking zitting Centraal Stembureau maandag 21 maart 2022
de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waterland
maakt ingevolge artikel P 20, lid 2, van de Kieswet bekend, dat op maandag 21 maart 2022, om 10.00 uur, in een openbare zitting van dat bureau in Monnickendam, Pierebaan 3,
de uitslag van de op 16 maart 2022 gehouden verkiezing zal worden bekendgemaakt.
 
Bekendmaking nummering kandidatenlijsten
Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur is het Centraal Stembureau onder leiding van voorzitter, burgemeester mevrouw M.C. van der Weele bijeengekomen voor de vaststelling van de kandidatenlijsten en de nummering van de lijsten.
De lijstnummering is tot stand gekomen op basis van de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad van de gemeente Waterland in 2018. De nummering is als volgt:
 
Lijstnr.:
Politieke groepering:
Aanduiding  eerste kandidaat:
1
CDA
Enderink  A. (Bert) (m)
2
VVD
Wolters R.D.F. (Roland) (m)
3
GROENLINKS
Koerse V. (Vincent) (m)
4
WaterlandNatuurlijk
Gras-Hogerwerf Y. (Yvonne) (v)
5
Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
Van Lint P.S. (Petra) (v)
6
D66
Meij G. (Gerard) 
 
Het proces verbaal (I4) van de zitting ligt ter inzage bij de balie van onze afdeling Publiekszaken.
Deze is ook digitaal in te zien: Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten
 
Geen nieuwe registraties van een Politieke partij in Waterland
20 december was de laatste dag om een politieke partij te registreren bij het Centraal stembureau in Waterland. 
Hier is geen gebruik van gemaakt. 
 
Vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart is voor alle kiezers al een aantal stembureaus open. Zo kunt u zelf een moment kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal.
Op 14 en 15 maart zijn in de gemeente Waterland de volgende twee locaties beschikbaar om uw stem uit te brengen:
 
Sporthal ’t Spil ’t Spil 22 1141 SE Monnickendam 
Gymzaal de Havenrakkers Nieuwland 32 1151 BR Broek in Waterland
 
Op 16 maart zullen alle stembureaus open zijn vanaf 07.30 uur tot 21.00 uur. Aansluitend zal de telling van de stemmen plaats vinden.
 
Stembureaus in Waterland
In gemeente Waterland kunt u op de volgende locaties uw stem uitbrengen:
maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022:
  Sporthal ’t Spil, ’t Spil 22 Monnickendam
 Gymzaal De Havenrakkers, Nieuwland 32 Broek in Waterland
 
woensdag 16 maart 2022
  Gebouw Samuel, Kerkstraat 34 Monnickendam
  Zorgcentra Evean Swaensborch LET OP: alleen voor bewoners 
  Sporthal ’t Spil, ’t Spil 22 Monnickendam
  Gemeentehuis, Pierebaan 3 Monnickendam
  Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, ’t Spil 1 Monnickendam
  Karmac Bibliotheek, ’t Spil 19 Monnickendam
  Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1 Monnickendam
  Gemeentewerf Katwoude, Hoogedijk 2 Katwoude
  Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 Marken
  Gymzaal De Havenrakkers, Nieuwland 32 Broek in Waterland
  Wijksteunpunt Broek in Waterland, De Draai 33 Broek in Waterland
  Dorpshuis Zuiderwoude, Zuiderwouder Dorpsstraat 39 Zuiderwoude
  Dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1 Ilpendam
  Dorpshuis De Nieuwe Boet, Dorpsstraat 64 A Watergang
 
Op 16 maart zullen alle stembureaus open zijn vanaf 07.30 uur tot 21.00 uur.
Aansluitend zal de telling van de stemmen plaats vinden.
 
Aanpassingen van een aantal belangrijke data in het verkiezingsproces 
  Het aanvragen van een vervangende stempas of schriftelijke volmacht is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur;
  De vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau vindt plaats op maandag 21 maart om 10 uur; 
  Het aftreden van de zittende raadsleden vindt plaats op 29 maart;
  De eerste samenkomst van de nieuwe raad vindt plaats op woensdag 30 maart;
 
Iemand machtigen voor de verkiezingen van 16 maart 2022
 
Wie kunt u machtigen?
U mag zelf kiezen wie u machtigt. Degene die u machtigt (‘de gemachtigde’) moet:
Kiesgerechtigd zijn, de gemachtigde moet voor deze verkiezing woonachtig zijn in Waterland en zal uw stem gelijktijdig moeten uitbrengen met zijn of haar eigen stem.
 
Hoe werkt het?
Om een schriftelijke volmacht te verlenen, moeten u en degene die voor u gaat stemmen een formulier invullen.
Dit formulier vraagt u persoonlijk of schriftelijk aan bij uw gemeente. U kunt het formulier
hier ook downloaden.
U vult het formulier in en stuurt het terug naar de gemeente. Volgt u hiervoor goed de procedure op het formulier.
Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs per post. Hiermee kan hij of zij voor u stemmen.
De gemachtigde neemt alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig.
De gemachtigde moet gelijktijdig voor u én zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.
De gemachtigde neemt het volgende mee naar het stembureau:
 
zijn of haar eigen stempas;
zijn of haar eigen identiteitsbewijs;
het volmachtbewijs;
 
De schriftelijke volmacht
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan u een andere kiezer machtigen om voor u een stem uit te brengen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De volmachtstem kan alleen in persoon in het stemlokaal worden uitgebracht. De gemachtigde kan niet meer dan twee volmacht stemmen aannemen.

U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen en inleveren aan de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier ook opsturen naar Gemeente Waterland tav team verkiezingen Postbus 1000 1140 BA  Monnickendam.
schriftelijke volmacht.pdf
 
Onderhandse volmacht
U kunt ook gebruik maken van een onderhandse volmacht. U gebruikt dan de achterkant van de door u te ontvangen stempas. Deze vult u volledig in.
De gemachtigde dient in dit geval wel (een kopie van) uw legitimatie te overleggen in het stembureau. Hier geldt dat een gemachtigde niet meer dan twee volmachten aan kan nemen en de gemachtigde mag dit alleen doen als hij of zij in dezelfde gemeente als u woont.
Bent u in het buitenland tijdens verkiezingen voor Provinciale Staten, waterschappen of gemeenteraad? Dan kunt u alleen bij volmacht uw stem uitbrengen. Per brief stemmen vanuit het buitenland is bij deze verkiezingen niet mogelijk.
 
Voor meer informatie kunt u terecht via het mailadres verkiezingen@waterland.nl
 
Coronavirus
Er geldt geen verplichting meer voor het houden van 1,5 meter of het dragen van een mondkapje, maar de gemeente neemt wel voorzorgsmaatregelen om zo veilig mogelijk te kunnen stemmen.
 
Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen. 
Een stembureaulid bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven.
U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht.
U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang.
U krijgt een schoon of nieuw stempotlood.  
De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon.
 
Kiezers hoeven geen gezondheidscheck te doen. Wel geldt de algemene communicatielijn: Een kiezer blijft thuis bij besmetting met of klachten die passen bij het coronavirus. De kiezer kan in dat geval een andere kiezer machtigen om voor hem/haar te stemmen.

#GR2022

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 11 maart 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina