naar Marker Nieuws indexpagina
Marken met 11 kandidaten goed vertegenwoordigd op kandidatenlijst CDA
Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 16 maart 2022

#GR2022

Marken is sterk vertegenwoordigd op de kandidatenlijst van het CDA Waterland voor de verkiezingen voor de gemeenteraad  op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022. Van de 29 kandidaten op de lijst komen er 11 van Marken. In de top 10 van de kandidatenlijst zijn 3 aansprekende inwoners van Marken verkiesbaar.
 
Jacob van Altena (2)
Jacob van Altena is na lijsttrekker Bert Enderink als eerste kandidaat van Marken verkiesbaar op plaats 2. Jacob is werkzaam in het notariaat. Hij is zeer deskundig en goed ingevoerd op financieel terrein, op sportgebied en in het Sociaal Domein. Maatschappelijk is Jacob actief als lid van de gemeenteraad van Waterland en in het verleden als secretaris van de Tennisclub Marken, mede oprichter (en penningmeester) van de Marker Evenementen Stichting (MES) en penningmeester van de Stichting Marker Jongeren (SMJ).
 
Jelle Kaars (5)
Jelle Kaars staat op plaats 5 op de CDA-lijst. Hij is deskundig op het gebied van bouwen en wonen, verkeer en vervoer en openbare werken. Hij is als beleidsmedewerker verkeer en vervoer werkzaam bij de gemeente Edam-Volendam. Daarnaast heeft hij een grote bestuurlijke kennis en ervaring. Jelle heeft samen met Jacob van Altena met succes het initiatief genomen om op meerdere locaties te komen tot de realisatie van woningen op Marken. Voor de leefbaarheid, het behoud van jongeren, het tegengaan van vergrijzing en het behoud van de voorzieningen op Marken is woningbouw dringend noodzakelijk.
 
Als wethouder van Waterland heeft Jelle Kaars in de afgelopen vier jaar het CDA-initiatief voor woningbouw op Marken uit 2016 krachtig aangepakt en tot uitwerking gebracht. De kroon op zijn werk is de komende realisatie van twee nieuwe werven bij het sportpark Marken met 100 woningen.
 
Marten van Altena (9)
Marten van Altena is op plaats 9 nieuw op de kandidatenlijst. Marten is maatschappelijk zeer actief in de lokale gemeenschap. Hij zet zich in het bijzonder in voor de Protestantse Gemeente Marken, station Marken van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en het Marker Museum. Ook zette hij zich in voor de  Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’.
 
De overige kandidaten van Marken zijn Sijmen Visser (14), Cees Jan Visser (18), Ria Kaars-van den Bosch (21), Cees Visser (23), Pieter van Altena (25), Klaas Zeeman (26) en Jaap Zondervan (28). Ook zij zijn op Marken maatschappelijk betrokken.
 
Aagje Zeeman (29)
Aagje Zeeman is tenslotte de lijstduwer op plaats 29. Als voormalig raadslid van de gemeenten Marken en Waterland en voormalig wethouder van de gemeenten Marken, Waterland en Beemster zet zij zich al tientallen jaren in voor in het bijzonder Marken, Waterland en de regio. Ook was zij lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Zij beschikt over een schat aan bestuurlijke kennis en ervaring.

#GR2022

 CDA Waterland Verkiezingsprogramma 2022-2026 'Samen bouwen aan Waterland' in pdf 

Bron: CDA Waterland, woensdag 16 februari 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina