naar Marker Nieuws indexpagina
Waterlandse kandidaten & lijsten GR 2022 vastgesteld
Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 16 maart 2022
De voorzitter van het centraal stembureau, burgemeester Marian van der Weele, ondertekent de kandidatenlijsten.

#GR2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waterland heeft, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, op het centraal stembureau deze morgen in een openbare zitting beslist over:
 
  De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  Het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  Het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
 
 Kandidatenlijsten verkiezing leden van de Waterlandse gemeenteraad in pdf 

Het aantal kandidaten waarop gestemd kan worden bedraagt 121 (2018: 128), deze zijn verdeeld over 6 partijen (2018: 6).

Lijst 1: CDA, 29
Lijst 2: VVD, 17
Lijst 3: GROENLINKS, 32
Lijst 4: WaterlandNatuurlijk, 17
Lijst 5: Partij van de Arbeid, 14
Lijst 6: D66, 12
 
Het aantal kandidaten mannen en vrouwen:
84 mannen (69,42%)
37 vrouwen (30,58%)
 
Het aantal vrouwen is procentueel gestegen met 3,23%.
 
Jeugd op de kieslijst
De jongste kandidaat staat op de lijst van GroenLinks, nummer 27. De dochter van Vincent Koerse, Los Koerse is 15 jaar (26 april 2006). De PvdA heeft ook een tiener op de lijst staan. Op nummer 5 staat Symen Steege, hij is ook 15 jaar (20 maart 2006), maar 37 dagen ouder.
 
Vergoeding Raadsleden in 2022
De vergoeding die een raadslid krijgt in de gemeente Waterland bedraagt 1.081,35 bruto per maand. Raadsleden krijgen ook een onkostenvergoeding ad. 183,27 per maand. Daarnaast wordt voor het bijwonen van commissievergaderingen 75,04 (bruto) betaald.
Meer info over salaris raadsleden, wethouders en burgemeesters
Een raadslid is gemiddeld tussen de 16 en de 20 uur per week kwijt met het raadswerk.
 
Onder dit artikel staan statistieken per kern en mannen/vrouwen verdeling.

#GR2022

Het centraal stembureau van Waterland:
v.l.n.r. Stella Veenstra, Sibel Ozkent (projectleider verkiezingen), Philip Greep (griffier), Marian van der Weele (burgemeester) en Erich Dijk (gemeentesecretaris)
 Bovenstaande statistieken in pdf 

Bron: PepProductions, vrijdag 4 februari 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina