naar Marker Nieuws indexpagina
CDA Waterland kieslijst en verkiezingsprogramma 2022-2026

#GR2022

De leden van het CDA in de gemeente Waterland hebben de kieslijst en het verkiezingsprogramma 2022-2026 unaniem vastgesteld. De kieslijst, waarop 29 kandidaten staan, weerspiegelt de brede maatschappelijke inzet, kennis en betrokkenheid van de kandidaten van het CDA Waterland.
 
De eerste 10 kandidaten zijn:
1. Bert Enderink - Monnickendam
2. Jacob van Altena - Marken
3. Simone Boogaard - Monnickendam
4. Nico Oussoren - Monnickendam
5. Jelle Kaars - Marken
6. Simon Verbeek - Monnickendam
7. Jeroen Brenninkmeijer - Zuiderwoude
8. Kees Terra - Overleek
9. Marten van Altena - Marken
10. Ivo Kielenstijn - Ilpendam
 
Het CDA kiest voor een gemeenschap, waarin de zorg voor elkaar het fundament is. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. Het CDA Waterland zet in op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. We moedigen het nemen van verantwoordelijkheid aan en gaan uit van vertrouwen in elkaar.
 
De afgelopen vier jaar heeft het CDA in Waterland verantwoordelijkheid genomen en samen met coalitiepartners belangrijke resultaten bereikt. Zo heeft het CDA Waterland het voortouw genomen bij het realiseren van woningen. Dat willen we de komende vier jaar voortzetten.
 
Het verkiezingsprogramma CDA Waterland 2022-2026 heeft daarom als motto ‘Samen bouwen aan Waterland’. Samen bouwen aan de Waterlandse samenleving, meer woningen, adequate voorzieningen. Kortom, een goed functionerende zelfstandige gemeente waarin het fijn wonen is.
 
In het programma is de visie en inzet van het CDA Waterland voor de periode 2022-2026 verwoord en zijn onze speerpunten benoemd. Onder andere:
 
   De bouw van woningen voor starters, senioren en mensen met een middeninkomen.
   Behoud van voorzieningen, zoals de dorpshuizen, de sportaccommodaties, de Bolder en steun voor culturele activiteiten en het vitale verenigingsleven.
   Meer geld voor beter onderhoud van de openbare ruimte.
   Een degelijk financieel beleid.
   Aanpak van overlast door te snel rijdend verkeer en zwaar verkeer.
 
Het verkiezingsprogramma staat onder dit bericht. Eventuele nadere informatie kan worden ingewonnen bij Bert Enderink, lijsttrekker.
 
Contactgegevens Bert Enderink:
06-42 79 59 50 of e-mail bert.enderink@hotmail.nl

#GR2022

 CDA Waterland Verkiezingsprogramma 2022-2026 'Samen bouwen aan Waterland' in pdf 

Bron: CDA Waterland, woensdag 2 februari 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina