naar Marker Nieuws indexpagina
Deze week aanslag gemeentelijke belastingen 2022 in de brievenbus
 
Deze week ontvangt u de aanslagen voor de onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting in uw brievenbus. Bij de onroerende zaakbelasting vindt u ook weer de WOZ-waarde van het pand. Voor meer informatie kijk op www.waterland.nl/belastingen.
 
Betalingsmogelijkheden
U kunt het aanslagbedrag automatisch laten afschrijven of zelf voor de betaling zorgen. Op www.waterland.nl/belastingen kunt u een automatische incasso aanvragen, stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen.
 
Als u er niet voor kiest de aanslag automatisch te laten incasseren, dient u het aanslagbedrag voor de laatste vervaldatum te betalen. U kunt dit doen door middel van internetbankieren of eigen overschrijvingen. Ook is het mogelijk gebruik te maken van de QR-code op het aanslagbiljet.
 
Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit aanslagbiljet of de WOZ-beschikking, neemt u dan eerst contact op met ons. De gemeente wil net als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er een fout is gemaakt, dan wordt deze aangepast.
 
U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0299 658 566. Wilt u na het contact met ons alsnog formeel bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Dat kan bij voorkeur via het digitale loket van onze belastingbalie: www.waterland.nl/belastingen.
 
Ook kunt u dit schriftelijk doen. Stuurt u deze dan aan gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam of mail naar gemeente@waterland.nl.
 
 
  Toelichting gemeentelijke belastingen Gemeente Waterland 2022 in pdf  
  Opvragen van taxatieverslag woning / garage etc. via DigiD 
 De verschillen tussen 2022 en 2021 kunt u vinden via deze link 
Meer informatie over de WOZ beschikking op de website van de gemeente Waterland
Tarieven van omringende gemeenten 2022-2021 in pdf
www.WOZwaardeloket.nl
 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 28 januari 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina