naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 30 januari 2022
Livestream vanuit de Grote Kerk
'De vierde zondag na Epifanie' / (her)bevestiging van ouderlingen en diakenen
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Pieter Kaars
Kosters : Jan Piet van Altena, Hein Zeeman en Jan Blijleven
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Diaconie
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 30 januari 2022   
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl
Bron: Protestants Marken, donderdag 27 januari 2022
 naar Marker Nieuws indexpagina