naar Marker Nieuws indexpagina
Vrienden van de Kladdegatjes
Peuteropvang de Kladdegatjes krijgt elk jaar steun van trouwe donateurs, daar zijn we heel blij mee! Samen zorgen we ervoor dat de peuters op Marken wekelijks op drie mooie ochtenden met elkaar kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen.
 
Vrienden van de Kladdegatjes
Speciaal voor onze trouwe donateurs hebben we een “Vrienden van de Kladdegatjes” programma opgezet. Als Vriend ontvangt u 1x per jaar onze digitale nieuwsbrief, zo blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen van de Kladdegatjes. Ook geeft u ons toestemming uw jaarlijkse steun automatisch af te schrijven. Uw bijdrage gaat dan voortaan helemaal vanzelf. Wilt u “Vriend van de Kladdegatjes” worden? Download dan hier het machtigingsformulier en lever het ingevuld in bij een van de bestuursleden of mail het formulier naar info@dekladdegatjes.nl.
 
Besteding van uw bijdrage
Het bestuur van de Kladdegatjes bestaat geheel uit vrijwilligers, alleen de leidsters worden betaald. We besteden uw bijdrage aan binnen- en buitenspeelgoed en aan ontwikkelingsmateriaal om te leren tellen, de dagen van de week te leren kennen, kleuren te leren benoemen, etc. Ook organiseren we met hulp van uw donatie activiteiten en zorgen we voor de inrichting en het onderhoud van het lokaal.
 
De opbrengst van de donateursbijdrage zal dit jaar onder andere worden besteed aan houten muziekinstrumenten en een duurzame loopfiets zodat peuters hun motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen!
  
Eenmalige donatie
Wilt u geen automatische afschrijving? Dan kunt u ook een eenmalige bijdrage overmaken naar onderstaand Rabobank nummer:
 
NL71 RABO 0152 5933 57
ten name van 'Stichting Peuterspeelgroep Marken'
onder vermelding van 'Donateursbijdrage 2022'
 
Wij zijn erg dankbaar voor uw steun en vriendschap!
 
Mede namens de leidsters en oudercommissie,
het bestuur van de Kladdegatjes,
Marlies Appel, Danny Boes, Annabel Remmers, Geertje Teerhuis en Sabrina Schipper
www.dekladdegatjes.nl info@dekladdegatjes.nl

Bron: Peuteropvang 'De Kladdegatjes', zondag 16 januari 2022

 naar Marker Nieuws indexpagina