naar Marker Nieuws indexpagina
 Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen in pdf   (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
 
DOEL VAN DE WET
De 'Wet bestuur en toezicht rechtspersonen' voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het gaat om verenigingen en stichtingen van klein tot groot, dus van beroepsorganisaties tot gezelligheids- en sportverenigingen. Dat kan in onder meer de zorg, het onderwijs, de woningbouw, de muziek- of de goededoelensector zijn. Het grootste gedeelte van de wet treedt op 1 juli 2021 in werking (zie voor de uitzondering hierop paragraaf ‘4.1 Verdere toelichting op maatregelen’
 
 
 
 
Editie 5, december 2021, 6e jaargang
 https://www.zaaq.nl/waterland/ 
 
 

Bron: Zaaq van Waterland, zondag 12 december 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina