naar Marker Nieuws indexpagina
Meerjarenprogramma Woningbouw 2021 in Waterland
 
Projecten op Marken uit het MeerjarenProgramma Woningbouw 2021:
3. Ontwikkeling van gemeentelijke gronden
Sportcomplex Marken, bladzijde 16 van 29
4. Faciliterende woningbouwprojecten
Buurterstraat 2, bladzijde 20 van 29
Kruisbaakweg 6, bladzijde 21 van 29
5. Kansrijke woningbouwinitiatieven
Westerstraat 25, bladzijde 24 van 29
Hoogkamplaan 3 t/m 15, bladzijde 25 van 29
Kruisbaakweg 3 / 5, bladzijde 29 van 29
 
 MeerjarenProgramma Woningbouw 2021 in pdf 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'collegestukken' week 49, 10 december 2021

Bron: Gemeente Waterland, zaterdag 11 december 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina