naar Marker Nieuws indexpagina
Plantsoen nabij Trefpunt krijgt de naam: 'Herinneringsplein WO 2'
De onthulling staat gepland op woensdag 4 mei 2022, voor de Dodenherdenking

Op maandag 29 november is de werkgroep plantsoen (met in achtneming van de corona regels) bijeengekomen om de suggesties te beoordelen voor een nieuwe naam nabij de drie monumenten nabij dorpshuis Het Trefpunt.
 
De werkgroep plantsoen bestaat uit een afvaardiging van de KNRM Marken, dorpshuis Het Trefpunt en de Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje' en is opgericht in 2010 voor het realiseren van een  monument voor de bemanningsleden van de gevonden Short Stirling BK 710 en een monument voor de gesneuvelde Markers uit de Tweede Wereldoorlog (WO 2).
 
In 2019 bleek dat het om het vliegtuig en de bemanning van de Short Stirling BK 716 te gaan, waardoor er nog een gedenkteken is toegevoegd. Dit monument is in 2020 onthuld  ter nagedachtenis aan de bemanningsleden van de Short Stirling BK 716.
 
De werkgroep wil iedereen bedanken voor het massaal aanmelden van suggesties.
 
Na lang beraad heeft de werkgroep besloten om een algemene naam te kiezen te weten "Herinneringsplein WO 2"
 
De naam voldoet aan het herinneren aan de slachtoffers uit de Tweede Wereld Oorlog zowel de Britse, Canadese en Marker bevolking. Tijdens de Dodenherdenking gedenken wij de slachtoffers.
 
De bedenker van de naam "Herinneringsplein WO 2" heeft aangegeven geen gebruik te maken van de prijs en heeft de prijs,  een vaartocht met de reddingsboot van de KNRM Marken naar de Kuil van Marken, beschikbaar  gesteld  aan de jongste deelnemers van het bedenken van een naam. Dit zijn Britt van Lent (10 jaar) en Thijs van Lent (7 jaar). Zij zullen samen met hun ouders medio mei 2022 een vaartocht gaan maken.
 
De onthulling van het "Herinneringsplein WO2" zal zoals het er nu voor staat 4 mei 2022 zijn voor de Dodenherdenking.
 
Namens de werkgroep plantsoen,
Met vriendelijke groet,
Hein Zondervan
Voorzitter COV "Marken & Oranje"

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', donderdag 2 december 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina