naar Marker Nieuws indexpagina
Ontwerpbestemmingsplan 'Woningbouw S.V. Marken' op agenda gemeenteraad
Voorbereidende raadsvergadering van donderdag 9 december 2021, agendapunt 8
Onderstaande het raadsvoorstel:
 
2) Ontwerpbestemmingsplan 'Woningbouw Sportcomplex Marken' 3) Geurgebiedsvisie Marken
(door 'Gemeente Waterland', november 2021) (door 'De Roever Omgevingsadvies', 15 februari 2021)
   
4a) Verordening geurhinder en veehouderij Waterland 2021 4b) Kaart behorende bij Verordening geurhinder en veehouderij Waterland 2021
(door 'Gemeente Waterland', 23 november 2021) (door 'Gemeente Waterland', 15 februari 2021)
   
5) Beeldkwaliteitsplan Woningbouw S.V. Marken
(door 'Sweco', 28 september 2021)
 
Info komt uit agenda van voorbereidende vergadering van donderdag 9 december 2021

Bron: Gemeente Waterland, zaterdag 27 november 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina