naar Marker Nieuws indexpagina
Doorbraak in aankoop jongerenwoningen Hoogkamplaan op Marken
College Waterland heeft principeovereenstemming met Woonzorg over aankoop jongerenwoningen
 
In de afgelopen maanden heeft het college van Burgemeester & Wethouders van Waterland in de persoon van wethouder Theo van Eijk (CDA) intensief onderhandeld over de aankoop door de gemeente Waterland van het complex jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan op Marken.
 
De fractie van het CDA Waterland is zeer verheugd dat de raad is medegedeeld dat overeenstemming is bereikt over de voorwaarden voor de aankoop. Na doorverkoop aan een ontwikkelaar kan met inbreng van Wooncompagnie voor de sociale woningen een aantrekkelijk en hoogwaardig woongebied tot stand komen.
 
Wat het CDA Waterland betreft kunnen Marker jongeren en andere doelgroepen voor huisvesting op deze locatie in aanmerking komen.
 
CDA Waterland
 
Info komt uit Waterland Bestuurlijkeinformatie onderdeel 'raadsvragen' week 47, 25 november 2021

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 25 november 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina