naar Marker Nieuws indexpagina
Coronaregels Sportvereniging Marken
 
Denk aan CTB:
Met ingang van heden zijn voorlopig de volgende Corona-regels van toepassing bij S.V. Marken.
 
Toegang accommodatie
De accommodatie van S.V. Marken is, tot nader order, alleen toegankelijk voor personen die daadwerkelijk aan wedstrijden en trainingen meedoen, dan wel functioneel aanwezig zijn om de wedstrijden en trainingen te kunnen doen laten plaatsvinden. Het is dus (helaas) niet toegestaan voor personen die niet aan bovenstaande voldoen, het complex te betreden.
 
Het bestuur van S.V. Marken verzoekt een ieder daarom vriendelijk doch dringend zich hieraan te houden! De huidige situatie is voor ons namelijk al lastig genoeg. Als u geen directe rol heeft bij een wedstrijd of training, blijf dan alstublieft thuis. Wij  dienen u anders helaas de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.
 
Een ieder die komt trainen wordt verzocht om na de trainingen zo veel als kan thuis te douchen en in sportkleding naar de trainingen te komen.
 
Toegang kantine / kleedruimte
Iedereen die direct of indirect aan een wedstrijd heeft deelgenomen heeft toegang tot de kantine, mits men een geldig CoronaToegangsBewijs (CTB) kan tonen. In de kantine gelden de regels zoals die momenteel in de horeca gelden.
 
Zowel in de sportkantine als op het terras geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats ('placering'). Voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18 jaar een CTB nodig.
 
Richtlijnen algemeen
  heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  schud geen handen;
  neem gebruikelijke veiligheids- en hygiŽneregels voor iedereen in acht;
  zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
  zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren;
  Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden
  houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand;

  het
CTB is verplicht voor:
  horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden):
  een uitzondering geldt op de buiten sportlocaties waar de sporters niet verplicht gecontroleerd hoeven te worden. Gaan sporters naar de sportkantine
kleedkamer of het toilet dan is het CTB wel van toepassing;
 
  voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers;
  sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en sportlocaties op de sportaccommodatie verlaten. Zij mogen echter wel de kantine betreden, onder de hierboven beschreven regelgeving.
 
Wij hopen op uw begrip en medewerking.
Bestuur Sportvereniging Marken
 
Denk aan CTB:
 

Bron: Sportvereniging Marken, woensdag 17 november 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina