naar Marker Nieuws indexpagina
Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken
Naar aanleiding van persconferentie van vrijdag 12 november
 
Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.
 
Om ervoor te zorgen dat de samenleving na deze 3 weken weer zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open kan en het aantal besmettingen beheersbaar blijft, werkt het kabinet aan het wettelijk mogelijk maken van de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar andere sectoren en op de werkvloer. Ook wordt de mogelijkheid voor ondernemers om te kiezen tussen 2G en 3G voorbereid. Dit kan pas in werking treden na instemming van het parlement.
 
Maatregelen korte termijn
Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:
  Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
  Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht.
  Niet-essentiŽle winkels en -dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen zoals de kapper en casinoís zijn open tot 18.00 uur.
  Horeca en essentiŽle winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, zijn open tot 20.00 uur.
  In de horeca is een coronatoegangsbewijs ťn een vaste zitplaats verplicht.
  Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs ťn een vaste zitplaats. En met een maximum van 1250 personen per ruimte.
  Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.
  Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder is alle sport toegestaan.
  Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ĎWerk thuis, tenzij het echt niet anders kaní.
  Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag.
  Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.
  Voor het MBO, HBO en universiteiten geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte (excl. personeel) van 75 personen. Dit geldt niet voor ruimten gebruikt voor tentamens en examens.
 
Op rijksoverheid.nl/coronamaatregelen staan alle maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen verder toegelicht.
 
Er komt financiŽle steun voor bedrijven die direct worden geraakt door deze nieuwe coronamaatregelen. Zoals bijvoorbeeld de horeca en de detailhandel. Het kabinet maakt komende week de invulling bekend van deze tegemoetkoming.
 
Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht en de inzet van het coronatoegangsbewijs. Laat je bij klachten altijd testen, ook als je al gevaccineerd bent.
 
Voorgenomen maatregelen langere termijn
Als we de komende weken met elkaar de trend weten te keren en het aantal besmettingen daalt, denkt het kabinet dat er weer zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open kan. We kunnen dan overgaan op een bredere inzet van het coronatoegangsbewijs. Hiervoor wordt het wettelijk mogelijk gemaakt dat het coronatoegangsbewijs ook verplicht wordt voor de meeste detailhandel en voor dierentuinen en pretparken. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om het coronatoegangsbewijs ook op de werkvloer te vragen. Deze wetsvoorstellen zijn vorige week al aangekondigd. Daar komt een nieuw wetsvoorstel bij. Het wordt voor ondernemers mogelijk gemaakt om straks te kiezen tussen 3G (gevaccineerd, genezen of getest) met een verplichte vaste zitplaats of 2G (gevaccineerd of genezen) zonder vaste zitplaats. Dit wetsvoorstel wordt zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer gestuurd.
 
Boosterprik versneld van start
Vanaf vrijdag 19 november start de boostercampagne voor mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg met patiŽntcontact. Dat betekent dat deze mensen bovenop de vaccinatie die zij eerder kregen nog een vaccin kunnen krijgen, een booster, om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op peil te houden.
 
 www.rijksoverheid.nl/coronavirus 

Bron: Rijksoverheid, vrijdag 12 november 2021

   naar Marker Nieuws indexpagina