naar Marker Nieuws indexpagina
Bovenstaande kunt u ook terugvinden als bijlage bij 'Ons Streekblad' van donderdag 21 oktober 2021
 Concept Akte van Statutenwijziging COV Marken in pdf 
   Facebook
Secretariaat:
Chantal Commandeur
 oranjevereniging.marken@ziggo.nl
  
                       

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', donderdag 21 oktober 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina