naar Marker Nieuws indexpagina
Bedankje van organisatie kledingactie ‘Mensen in Nood 2021’
Een vrachtwagen met ruim 5 ton aan kleding verliet zaterdag 9 oktober jongstleden het parkeerterrein van Marken om zijn vracht bij Mensen in Nood af te leveren. Alle inwoners van Marken die hieraan bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie, willen we heel hartelijk bedanken.
 
Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging 'Door Vriendschap Sterk' die de kantine weer ter beschikking stelde voor de kledingactie. Dankzij hun medewerking hadden we weer een prima ruimte om alle vrijwilligers van een “natje en een droogje” te voorzien.
 
Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen.  We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van alle opgekomen vrijwilligers. Mede dankzij hun inzet was een groot karwei toch weer snel geklaard.
 
Met uw kleding ondersteunt Mensen in Nood dit jaar de heropening en bevordering van het onderwijs in Oeganda. Wie hierover meer wil weten, kan terecht op www.samskledingactie.nl.
 
Wat ons betreft: GRAAG TOT VOLGEND JAAR.
 
                                                                      Nelie Springer-Zeeman
                                                                      Eef Visser       
 Foto's van de inzameling op zaterdag 9 oktober 2021 

Bron: Eef Visser, donderdag 14 oktober 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina