naar Marker Nieuws indexpagina
Eilandraad Marken heeft twee nieuwe bestuursleden
 
Tijdens de openbare vergadering van dinsdag 12 oktober jongstleden in dorpshuis Het Trefpunt zijn er twee nieuwe bestuursleden toegetreden tot de Stichting Eilandraad Marken. Pieter Schipper gaat de functie van penningmeester vervullen en Danny Zondervan die van algemeen bestuurslid. Danny heeft zijn eerste bestuurlijke ervaring opgedaan als lid van de jeugdraad en maakt nu de overstap naar de Eilandraad.
 
We zijn blij en trots dat het bestuur wordt versterkt met twee nieuwe aanwinsten en wensen beide heren veel plezier en succes met de werkzaamheden.
 
Het bestuur van de Eilandraad bestaat nu uit de volgende personen:
Cees van Altena (voorzitter)
Nicolette Schouten (secretariaat)
Suzan Visser (secretariaat)
Pieter Schipper (penningmeester)
Alice (AT) Schouten (bestuurslid)
Jan-Edward Commandeur (bestuurslid)
Henk Zeeman (bestuurslid)
Melissa Zwaan (bestuurslid)
Danny Zondervan (bestuurslid)
 
Tijdens de openbare vergadering werd afscheid genomen van Remco Boes. Hij had aangegeven z'n bestuurstaak te willen neerleggen.
 
Remco kreeg uit handen van voorzitter Van Altena een bos bloemen
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, woensdag 13 oktober 2021
 naar Marker Nieuws indexpagina